Lund–Hässleholm – Sveriges viktigaste höghastighetsetapp

Ny broschyr från stambanan.com som samlar argumenten för utbyggnaden av denna bandelen.

2017-05-29T17:47:54+00:00