Till MEDLEMSMÖTE kallas en förtroendevald från varje medlemskommun/medlemsregion. Vill någon medlem sända ytterligare förtroendevald, liksom att skicka en tjänsteman som observatör är det OK.


Kommande medlemsmöten:

Tid: 29 mars 2019 kl. 10-12
 
Plats: Hässleholm


Protokoll från tidigare medlemsmöten:

2018–10–26

2018–03–23

2017–10–27

2017–03–31

2016–10–28

2016–03–11

2015–10–23

2015–03–26

2014–10–17

2014–11–13

2013–10–08

2013–03–05