Till MEDLEMSMÖTE kallas en förtroendevald från varje medlemskommun/medlemsregion. Vill någon medlem sända ytterligare förtroendevald, liksom att skicka en tjänsteman som observatör är det OK.


Obs! Nytt datum och ort för nästa medlemsmöte:

Tid: 1 november kl 10-12
Plats: Hässleholm


Protokoll från tidigare medlemsmöten:

2019–03–29

2018–10–26

2018–03–23

2017–10–27

2017–03–31

2016–10–28

2016–03–11

2015–10–23

2015–03–26

2014–10–17

2014–11–13

2013–10–08

2013–03–05