Rapporter 2017

Rapporter 2017 2017-06-20T11:16:46+00:00
Här samlas våra rapporter som vi tagit fram i samverkan med våra medlemmar för att belysa Södra stambanans utvecklingsmöjligheter längs sträckan Malmö-Stockholm och mellanliggande stationer.

Med regeringens nya förutsättningar,
-utbyggnad i den takt ekonomin tillåter,
-etappvis utbyggnad,
-bästa möjliga effekt erhålls för respektive delsträcka

visar vi på möjligheterna till en effektiv etapputbyggnad med
-Ostlänken,
-Lund-Hässleholm och
-Linköping -Tranås

etapperna ger bra samhällsekonomisk resultat och en restid på 3 timmar Malmö – Stockholm utan uppehåll kan uppnås..

Krösanod Nässjö juni 2017

Nässjö station är en viktig knutpunkt på Södra stambanan. I vår rapport om utvecklingsmöjligheter på Nässjö station visar vi bland annat på möjligheterna att effektivisera stationen så att Krösatågen från de olika bandelarna samordnas för bättre bytesmöjligheter för resenärerna för vidareresor. Samtidigt öppna stationen upp för närmare kontakt med centrum i Nässjö.

 

Lund–Hässleholm – Sveriges viktigaste höghastighetsetapp – Januari 2017

Ny broschyr från stambanan.com som samlar argumenten för utbyggnaden av denna bandelen.