Regeringens direktiv till Trafikverket för åtgärdsplanen 2018-2029

Sträckan Lund – Hässleholm på Södra stambanan skall enligt regeringens beslut, byggas ut med två nya spår som nästa del efter Ostlänken för en ny stambana.

Klicka på på bilden för läsa broschyren.

2017-05-29T19:15:33+00:00