Trafikverkets förslag till Åtgärdsplan 2018-2029

Trafikverket överlämnade den 30 augusti sitt förslag till åtgärdsplan till regeringen. Remisstiden pågår till den 30 november.

 

2017-09-08T13:32:39+00:00