Alvesta station har en central placering i det svenska järnvägsnätet och fungerar som en nod för anslutningstrafiken till Södra stambanan. Kapacitetsmässigt är betlastningen hög och korsningen med Kust till kustbanan skapar begränsningar i form av korsande tågvägar. Dagens utformning av vad gäller antalet plattformsspår, plattformslängder och anslutningen till Kust till kustbanan gör det svårt att få till en effektiv persontrafik.

Den här rapporten studerar förslag till lösningar för de brister som dagens utformning utgör.