Här samlas våra rapporter som vi tagit fram i samverkan med våra medlemmar för att belysa Södra stambanans utvecklingsmöjligheter längs sträckan Malmö-Stockholm och mellanliggande stationer.

Ny stambana – Malmö-Stockholm via Hässleholm och Växjö – Regionanalys

En ny rapport från stambanan.com som tagits fram av Stellan Lundberg, ÅF Infra.
Rapporten visar på vikten av att den nya stambanan anknyter till viktiga regional centra som Växjö, så att bland annat bebyggelseutvecklingen främjas i attraktiva och hållbara lägen.

Ny stambana – optimerad struktur för Stockholm – Malmö via Stockholm – Malmö

November 2014

Höghastighetsbanan på delen Lund – Hässleholm 

Stegvis utbyggnad av Södra stambanan

Rapport för bättre kapacitet och högre hastighet till en lägre kostnad.

Februari 2014.