Detta är en serie rapporter som stambanan.com tagit fram under 2014-2015 för att belysa effekter och alternativa lösningar för en ny stambanan.

Ny stambana

Den tidigare rapporten om anslutande linjer har nu kompletterats med trafikförslag för höghastighetståg och regionala snabbtåg för att fullt ut visa effekterna av nya stationer och ny trafik på den nya stambanan.

December 2015

Ny stambana – anslutande linjer – Kust till kustbanan & Skånebanan

Ny rapport som tagits fram av stambanan.com. Rapporten visar på sidobanornas betydelse och behov av upprustning för att effektivt stödja resenärernas övergång till den nya stambanan.
September 2015

Skåne har enats om en gemensam Skånebild inför förhandlingarna om den nya stambanan.

Juni 2015

Nya stambanan
Stockholm-Malmö 2:28
Stockholm-Göteborg 2:00

Oktober 2015

Juni 2015

Ny stambana – Trafik och anslutning – Jönköping

Ny rapport från stambanan.com som tagits fram av Patrik Sterky,Kreera. Rapporten utgår från de två trafiksystemen som kommer att använda den nya stambanan och visar på effekterna av alternativa anslutningar i Jönköping.
Maj 2015

Ny stambana  – optimerad struktur för Stockholm – Malmö via Stockholm – Malmö

November 2014

Ny stambana – Malmö-Stockholm via Hässleholm och Växjö – Regionanalys

En ny rapport från stambanan.com som tagits fram av Stellan Lundberg, ÅF Infra.
Rapporten visar på vikten av att den nya stambanan anknyter till viktiga regional centra som Växjö, så att bland annat bebyggelseutvecklingen främjas i attraktiva och hållbara lägen.
September 2014

Höghastighetsbanan på delen Lund – Hässleholm 

Stegvis utbyggnad av Södra stambanan

Rapport för bättre kapacitet och högre hastighet till en lägre kostnad.

Februari 2014.