Här samlas våra rapporter som vi tagit fram i samverkan med våra medlemmar för att belysa Södra stambanans utvecklingsmöjligheter längs sträckan Malmö-Stockholm och mellanliggande stationer.

När den nya banan Lund-Hässleholm byggs behöver den förlängas även norr om Hässleholm.

Vi har tidigare studerat flera alternativ till en förlängning genom Hässleholm och vidare norrut. I en ny broschyr har vi uppdaterat denna studien.

Prioriterade satsningar för Södra stambanan 2022-2033

Stambanan.com har tagit fram ett förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan för 2022-2033.

Det planeras stora satsningar på Södra stambanan genom utbyggnader av fler spår på Ostlänken och Lund-Hässleholm. Färdigställandet av dessa satsningar och effekterna för tågtrafiken visar sig inte förrän efter planperioden 2033.

Behovet av insatser för att öka kapaciteten innan dess är stor. Enligt Öresundsbron kommer Fehmarn Bältförbindelsen,när den blir klar 2029, att öka godstrafiken på tåg med 40 %, Detta kommer att innebära ökade kapacitetsproblem på Södra stambanan,särskilt delen mellan Lund och Hässleholm.

Vi föreslår därför att dessa förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan skall ingå i den kommande planen.