Medlemsmöte i Hässleholm 23 oktober 2015

På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

Peter Uneklint, Trafikverket redovisade Trafikverkets pågående arbete med de nya höghastighetsbanorna.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Kommunalrådet Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö kommun redovisade kommunens arbete med Sverigeförhandlingen.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Patrik Sterky, Kreera, redovisade utdrag från vår rapport om Anslutandes sidobanor samt utdrag om kommande redovisning av trafikutbudet på den nya stambanan.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Regionrådet Pontus Linberg och Stina Nilsson, Region Skåne redovisade arbete med Skånebilden.

Klicka på bilden för att se redovisningen

 


 

Slutrapport Höghastighetsbanan – oktober 2015

En rapport från Växjö, Älmhult, Karlskrona och Kalmar kommuner till Sverigeförhandlingen.

 


 

Region Skåne och Sverigeförhandlingen – oktober 2015

Region Skånes rapport till Sverigeförhandlingen

 


 

Region Jönköpings rapport till Sverigeförhandlingen – oktober 2015

 


 

Tranås kommuns redovisning till Sverigeförhandlingen – oktober 2015

 


 

Ny stambana – anslutande linjer – Kust till kustbanan & Skånebanan

Ny rapport som tagits fram av stambanan.com. Rapporten visar på sidobanornas betydelse och behov av upprustning för att effektivt stödja resenärernas övergång till den nya stambanan.

 


 

Nya stambanan – Almedalsveckan

Den nya stambanan Stockholm-Malmö/Göteborg var ett av de mest debatterade ämnena under Almedalsveckan.

Infrastrukturminister Anna Johansson och bostadsminister Mehmet Kaplan  deltog i flera seminarier, bland annat i Öresundshuset. Vikten av att bygga den nya stambanan där den gör mest nytta,inte bara den billigaste sträckningen, betonades.

 

Sverigeförhandlarna  HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman var också flitiga seminariedeltagare.

 

Näringslivet  medverkade också i seminarier om den nya stambanan. Den nya stambanan och en väl fungerande järnväg är avgörande för näringslivets utveckling. Här deltog från höger Michael Stjernquist, IKEA och Per Bondemark, Näringslivets Transportråd.

 

En viktig fråga som också debatterades i flera seminarier var vilka finansieringslösningar som kan bli aktuella. Bland annat diskuterades olika privata finansieringslösningar i samverkan med byggföretag. Här deltog bland annat Skanska, AP-fonderna och infrastrukturministern.

 


 

Även stambanan.com var väl synlig.

 


 

Skåne har enats om en gemensam Skånebild inför förhandlingarna om den nya stambanan

Här finns det gemensamma dokumentet.

 


 

Ny stambana · Stockholm-Malmö 2:28 · Stockholm-Göteborg 2:00

 


 

Ny stambana – Trafik och anslutning – Jönköping

Ny rapport från stambanan.com som tagits fram av Patrik Sterky, Kreera. Rapporten utgår från de två trafiksystemen som kommer att använda den nya stambanan och visar på effekterna av alternativa anslutningar i Jönköping.

 


 

Medlemsmöte i Hässleholm 26 mars 2015

På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

Andreas Hult,Trafikverket redovisade Trafikverkets pågående arbete med De nya höghastighetsbanorna.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Roberto Bauducco, Sverigeförhandlingen redovisade uppdraget och det pågående arbetet för Sverigeförhandlingen

Klicka på bilden för att se redovisningen

Kristina Thorvaldsson,Växjö kommun redovisade hur Växjö kommun arbetar med Sverigeförhandlingen och hur man samverkar med andra intressenter i detta arbetet.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Patrik Sterky, Kreera redovisade utdrag från vår kommande rapport om Nya stambanans anslutning i Jönköping. 

Klicka på bilden för att se redovisningen

 


 

Nya stambanan · Stockholm-Malmö 2:28 · Stockholm-Göteborg 2:00

Ny broschyr från stambanan.com presenterades vid medlemsmötet den 26 mars.

 


 

Höghastighetståg är en avgörande fråga

Smålandsposten 12/3 2015

 


 

Sveriges radio reportage den 12 februari

 


 

Artikel Norra Skåne 21 januari 2015

 


 

Stambanan.com medverkade på Transportforum 8-9 januari 2015 i Linköping

Vår senaste rapport väckte stort intresse

 

Pontus Lindberg och Göran Svärd träffade Sverigeförhandlarna HG Wessberg och 
Catharina Håkansson Boman på Transportforum

 

STORT INTRESSE NÄR FÖRHANDLARNA MÖTTE TRANSPORTFORUMS BESÖKARE

I förra veckan var det återigen dags för årets stor transporthändelse Transportforum. Infrastrukturminister Anna Johansson invigde konferensen och talade bland annat om Sverigeförhandlingens arbete och om hur de nya höghastighetsjärnvägarna kan finansieras.

På fredagen hade besökarna möjlighet att träffa Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman i Näringsdepartementets monter. Intresset var stort och frågorna var många. Till montern kom bland annat representanter från Västra Götalandsregionen, Europakorridoren, Halmstads kommun, Kista Science City, Stambanan.com och Länsstyrelsen Västernorrland.

Frågorna handlade om allt från sträckningarna för de nya höghastighetsjärnvägarna till om kommuner kan köpa sig till ett stopp i just deras kommun. Förhandlarna var tydliga med att det inte är möjligt. Var tågen ska stanna kommer att avgöras vid en samlad bedömning av vilka nyttor som uppstår (t.ex. ökat bostadsbyggande, arbetsmarknadsnyttor och näringslivsnyttor)och med hänsyn tagen till de övergripande villkoren. Men medfinansieringen spelar också roll.

Andra frågor som kom upp gällde tvärförbindelser samt anslutande förbindelser och här svarade förhandlarna att det är en viktig fråga som Sverigeförhandlingen måste förhålla sig till. När det gällde frågor om åtgärder i storstäderna har en process inletts för att lista de objekt som kan bli aktuella.
Sammanfattningsvis hade förhandlarna en mycket givande stund och upplevde ett positivt intresse från besökarna. Det blev konstruktiva samtal där alla ville bidra till att göra Sverigeförhandlingens arbete så bra som möjligt.

 


 

Artikel i Dagens Samhälle 15 januari 2015

 


 

Ledare i Smålandsposten 16 januari 2015

 


 

Ledare i Kristianstadsbladet 16 januari 2015