Här samlas våra rapporter som vi tagit fram i samverkan med våra medlemmar för att belysa Södra stambanans utvecklingsmöjligheter längs sträckan Malmö-Stockholm och mellanliggande stationer.

Ny stambana

Den tidigare rapporten om anslutande linjer har nu kompletterats med trafikförslag för höghastighetståg och regionala snabbtåg för att fullt ut visa effekterna av nya stationer och ny trafik på den nya stambanan.

December 2015

Ny stambana

Oktober 2015

Ny stambana – anslutande linjer – Kust till kustbanan & Skånebanan

Ny rapport som tagits fram av stambanan.com. Rapporten visar på sidobanornas betydelse och behov av upprustning för att effektivt stödja resenärernas övergång till den nya stambanan.

Ny stambana – Trafik och anslutning – Jönköping

Ny rapport från stambanan.com som tagits fram av Patrik Sterky, Kreera. Rapporten utgår från de två trafiksystemen som kommer att använda den nya stambanan och visar på effekterna av alternativa anslutningar i Jönköping.