Medlemsmöte i Hässleholm 28 oktober 2016

På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

 

Per Corshammar redovisade vår rapport  ”Södra stambanan/Malmö – Stockholm   Sveriges viktigaste järnväg”.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Patrik Sterky, Kreera redovisade vår rapport ”Utvecklingsplan Södra stambanan/Malmö-Stockholm under 3:00″.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Regionchef Lennart Andersson, Trafikverket redovisade pågående insatser för Södra stambanan samt det påbörjade arbetet efter förslaget till infrastrukturplan 2018-2029..

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Medlemsmöte i Hässleholm 28 oktober 20162017-05-29T19:44:16+02:00

Ny rapport ”Utvecklingsplan Södra stambanan- Malmö-Stockholm under 3:00”

Södra stambanan är Sveriges viktigaste järnväg med mer än 50% av all tågtrafik.Kapacitetsproblemen är stora men också varierande längs banan. Åtgärder behövs i närtid för att avlastat de mest belastade delarna. Södra stambanan kan inte vänta upp till 30 år på att en helt ny stambana byggs.

I nationell plan 2014-2025 finns följande objekt som bör fullföljas

-höghastighetsbana Stockholm-Linköping(Ostlänken)
-4 spår Malmö -Lund

För att förbättra kapaciteten och skapa attraktiva restider bör följande åtgärder prioriteras,

1- Lund Hässleholm ,nytt dubbelspår för 320 km/h,10-13 miljarder kr.

2- hastighetshöjning till 200 km/h på befintlig järnväg Nässjö – Hässleholm,ingår i redan finansierade projekt

3-Linköping – Aneby,nytt dubbelspår för 320 km/h,20-28 miljarder kr

Dessa utbyggnader skapar god kapacitet för person- och godstrafiken samt en restid under 3:00 mellan Malmö och Stockholm.

Ny rapport ”Utvecklingsplan Södra stambanan- Malmö-Stockholm under 3:00”2017-05-29T19:46:40+02:00

Ny rapport ”Malmö – Stockholm Sveriges viktigaste järnväg”

Järnvägen mellan Malmö och Stockholm har mer än 50% av all tågtrafik i Sverige. Intäkterna på banan uppgår till mer än 11 miljarder per år.
I rapporten visar vi på den snabbt växande kapacitetsbristen och konsekvenserna i form av förseningar i gods- och persontrafiken. Särskilt akut är kapacitetsbristen i Skåne. Slutsatsen är att sträckan Malmö- Stockholm måste förstärkas i närtid.
Rapporten är ett underlag i vårt fortsatta arbete för att visa på förslag till lösningar med nya dubbelspår på de mest utsatta delarna och ökad kapacitets på befintliga sträckor av god kvalité, som Hässleholm- Nässjö.

Ny rapport ”Malmö – Stockholm Sveriges viktigaste järnväg”2017-05-29T19:48:25+02:00

Alvesta stationsombyggnad. Ny rapport från stambanan.com

Alvesta station har en central placering i det svenska järnvägsnätet och fungerar som en nod för anslutningstrafiken till Södra stambanan. Kapacitetsmässigt är betlastningen hög och korsningen med Kust till kustbanan skapar begränsningar i form av korsande tågvägar. Dagens utformning av vad gäller antalet plattformsspår, plattformslängder och anslutningen till Kust till kustbanan gör det svårt att få till en effektiv persontrafik.

Den här rapporten studerar förslag till lösningar för de brister som dagens utformning utgör.

Alvesta stationsombyggnad. Ny rapport från stambanan.com2017-05-29T19:51:40+02:00

Medlemsmöte i Alvesta 11 mars 2016

På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

 

Juliana Pyron,Trafikverket redovisade Trafikverkets pågående arvet för bland annat Sverigeförhandlingen.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Kommunchef Bengt Arne Persson, Hässleholms kommun redovisade pågående arbete i kommunen.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Utvecklingsstrateg Anders Rosén, Tranås kommun redovisade kommunens arbete.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Projektledare Stina Nilsson, Region Skåne redovisade regionens pågående arbete.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Utveckling av Alvesta stationsområde

– Patrik Sterky, Kreera redovisade förslaget till utveckling av Alvesta stationsområde

Klicka på bilden för att se redovisningen

 

Medlemsmöte i Alvesta 11 mars 20162017-05-29T19:58:45+02:00

Ny rapport från stambanan.com

Den tidigare rapporten om anslutande linjer har nu kompletterats med trafikförslag för höghastighetståg och regionala snabbtåg för att fullt ut visa effekterna av nya stationer och ny trafik på den nya stambanan.

Ny rapport från stambanan.com2017-05-29T20:06:54+02:00
Till toppen