Södra stambanan är Sveriges viktigaste järnväg med mer än 50% av all tågtrafik.Kapacitetsproblemen är stora men också varierande längs banan. Åtgärder behövs i närtid för att avlastat de mest belastade delarna. Södra stambanan kan inte vänta upp till 30 år på att en helt ny stambana byggs.

I nationell plan 2014-2025 finns följande objekt som bör fullföljas

-höghastighetsbana Stockholm-Linköping(Ostlänken)
-4 spår Malmö -Lund

För att förbättra kapaciteten och skapa attraktiva restider bör följande åtgärder prioriteras,

1- Lund Hässleholm ,nytt dubbelspår för 320 km/h,10-13 miljarder kr.

2- hastighetshöjning till 200 km/h på befintlig järnväg Nässjö – Hässleholm,ingår i redan finansierade projekt

3-Linköping – Aneby,nytt dubbelspår för 320 km/h,20-28 miljarder kr

Dessa utbyggnader skapar god kapacitet för person- och godstrafiken samt en restid under 3:00 mellan Malmö och Stockholm.