Järnvägen mellan Malmö och Stockholm har mer än 50% av all tågtrafik i Sverige. Intäkterna på banan uppgår till mer än 11 miljarder per år.
I rapporten visar vi på den snabbt växande kapacitetsbristen och konsekvenserna i form av förseningar i gods- och persontrafiken. Särskilt akut är kapacitetsbristen i Skåne. Slutsatsen är att sträckan Malmö- Stockholm måste förstärkas i närtid.
Rapporten är ett underlag i vårt fortsatta arbete för att visa på förslag till lösningar med nya dubbelspår på de mest utsatta delarna och ökad kapacitets på befintliga sträckor av god kvalité, som Hässleholm- Nässjö.