På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

 

Per Corshammar redovisade vår rapport  ”Södra stambanan/Malmö – Stockholm   Sveriges viktigaste järnväg”.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Patrik Sterky, Kreera redovisade vår rapport ”Utvecklingsplan Södra stambanan/Malmö-Stockholm under 3:00″.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Regionchef Lennart Andersson, Trafikverket redovisade pågående insatser för Södra stambanan samt det påbörjade arbetet efter förslaget till infrastrukturplan 2018-2029..

Klicka på på bilden för att se redovisningen.