Vi har tagit fram en rapport som visar på de samhällsekonomiska effekterna av branden på Hässleholm station.

Branden stängde av järnvägstrafiken genom Hässleholm under 1 vecka och påverkade både person- och godstrafiken i stor utsträckning.