Elizabet har mycket aktivt deltagit under en lång tid i stambanan.coms arbete för att utveckla Södra stambanan. Vi avtackade Elizabeth i Älmhult för hennes värdefulla insatser!