Trafikverket byter spår mellan Vislanda (Alvesta) och Ballingslöv (Hässleholm). Det är 70 km nytt spår som kommer på plats. Det har orsakat trafikstörningar men skall vara avklarat den 27 juni. En satsning på ca 400 mkr.
Nu återstår att kontaktledningen också borde bytas, inte bara på sträckan Lund-Hässleholm som genomförs nu. Mycket arbete återstår innan Södra stambanan har nått upp till en godtagbar kvalité. Malmö – Stockholm är Sveriges mest utnyttjade bana.
Vi besökte spårbytesprojektet när det passerade Hästveda norr om Hässleholm och fick information av projektledare Stefan Källberg, Trafikverket.