Trafikutsikter på Södra stambanan
Patrik Sterky, Kreera redovisade vår studie över trafikens utveckling på Södra stambanan fram till 2030 samt konsekvenserna för tågtrafiken beroende på kapacitetsbegränsningar i infrastrukturen.

Det behövs närtidssatsningar för att öka kapaciteten i väntan på att de större projekten som Lund – Hässleholm blir klara.


Klicka bilden för att förstora

Ny regering – hur påverkas infrastrukturplanen 2022 – 2033?

Den nya regeringen har aviserat en förändrad syn på utvecklingen av nya stambanor som var en stor del av den tidigare regeringens beslut i infraplanen 2022-2033.

En motion inlämnad av de 4 partierna i regeringsunderlaget aviserar att man skall säga nej till höghastighetsjärnväg.


Klicka bilden för att läsa motion

I regeringens förslag till budget har även detta utvecklats.

En av undertecknarna av motionen, riksdagsledamot Maria Stockhaus (M) medverkar via länk och redovisar bakgrunden till ställningstagandet. En översyn av de tre projekten, Ostlänken, Lund – Hässleholm och Göteborg – Borås kommer att genomföras. Tidplanen är ej fastställd för detta arbete. Maria påpekar att behovet av kapacitetsförstärkning finns kvar men utbyggnaden kan förändras.

Fehmarn bältförbindelsen – hur går det med utbyggnaden
Fehmarn bältförbindelsen har i olika sammanhang redovisats som en viktig faktor som på verkar trafiken på Södra stambanan. För att få en konkret bild av bygget av förbindelsen redovisar Concrete manager Ulf Jönsson Femern A/S bakgrunden och det pågående arbetet, Verksamheten är i full gång och första tunnelelementet är beräknat att vara färdig i början på 2023. Därefter ökar takten i genomförandet i det stora fabriker som nu byggs på den danska sidan.

Ulf redovisar att projektet är gigantiskt till utförande och omfattning. Vikten av en stark, kompetent organisation och klar finansiering är avgörande för dessa stora projekt. Viktig erfarenhet har tagits från Öresundsbron och Citytunneln i Malmö. Även om det har varit motstånd i Sverige för att genomföra denna typ av organisation är det viktigt att ta till vara dessa erfarenheter för andra stora projekt typ Lund –Hässleholm.


Klicka bilden för att läsa

Fehmarn bält är klar 2029 för trafik.

Södra stambanan 2035

Redovisas det påbörjade arbetet för att göra Södra stambanan konkurrenskraftig för ökad gods och pendeltrafik.