Hässleholm C är en av de viktigaste stationerna på Södra stambanan.
I vår rapport förväntas tågtrafiken öka med 53% fram till 2035 enligt Region Skånes planer.
Det innebär också att antal resenärer ökar från dagens ca 14000 resenärer/dag till 33000 resenärer /dag. Hässleholm blir då en station i samma storlek som Lund är idag.
I rapporten redovisas  ett antal alternativa lösningar inklusive den nya höghastighetsstationen.
Nu övergår det fortsatta arbetet till Hässleholms kommun,Region Skåne samt Trafikverket.