Nationella planen 2018-2029

Göran Svärd redovisade Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029 som berör Södra stambanan. stambanan.com är klart positiv till Trafikverkets förslag med etapputbyggnader Ostlänken och Lund-Hässleholm.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Med anledning av att Trafikverket har förslagit en lösning med en högsta hastighet av 250 km/t jämfört med Sverigeförhandlingens förslag på 320 km/t så har vi tagit fram en redovisning av hastighetsstandard och teknikval. Slutsatsen är att ytterligare studier behövs innan slutligt ställningstagande görs.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Trafikverket föreslår en långsam utbyggnad av de båda etapperna av den nya stambanan. Färdigställande Ostlänken 2033 och Lund-Hässleholm 2035. Vi har tagit fram en annan lösning inom de ekonomiska ramarna som anges i planen med en kraftsamlad organisation och snabbare genomförande.

Klicka på bilden för att se redovisningen

Sjs planer för den framtida trafiken och då särskilt Södra stambanan och de nya stambanorna

Crister Fritzson VD, SJ AB redovisade utvecklingen inom ett lönsamt SJ med flera strategiska satsningar i landet, men konstaterar samtidigt att resande ökat väsentligt snabbare än utbyggnaden av ny kapacitet i järnvägen ,vilket leder till stora problem i tågtrafikens standard.

Malmö-Stockholm är redan idag en av SJs viktigaste sträckor och resandepotentialen om Köpenhamn inkluderas är mycket stor.

SJ investera 9 mdr kr i nya och upprustade fordon. Närmast skall ca 30 snabbtåg för 250 km/t upphandlas i väntan på en utbyggnad av höghastighetsbanor.

SJ stödjer våra förslag till etapputbyggnader för att inom närtid kunna minska dagens restid Malmö – Stockholm på 4 timmar o 15 minuter till 3 timmar. SJ vill gärna se en snabbare utbyggnad av etapperna som stambanan.com redovisar.

Ostlänken som en del av regionförstoringen och snabbtågstrafiken som Norrköping ser det

Kommunalrådet Lars Stjernkvist, Norrköping inledde med att konstatera att det troligen inte finns något politikområde där det debatteras så mycket och görs så lite som inom järnvägstrafiken.

Regeringens beslut om Ostlänken under 2012 var oväntat med mycket välkommet för Norrköping. En växande optimism med bland annat ökat bostadsbyggande tog sin början och har sedan bara fortsatt. Det visar betydelsen av en utbyggnad av järnvägstrafiken, trots att utbyggnaden av den första delen av Ostlänken startar först i november 2017

Vidare underströks att snabbtågen måste stanna på viktiga mellanstationer för att betjäna många resenärer och då blir topphastigheten inte det viktigaste.

Lars Stjernkvist underströk vikten av att de föreslagna etapperna snabbt kommer igång och uttrycket ett klart intresse för vårt förslag till att organisera och finansiera en etapputbyggnad