En snabb överblick av det senaste inom infrastrukturplaneringen.
Riksdagen beslöt enligt regeringens förslag till infrastruktutproposition.
Regeringen har därefter fastställt direktiven till Trafikverket för planen 2022-2033. Bifogas.

Tidplan för arbetet
30 november Trafikverkets förslag skall vara klart och skickas ut på remiss
28 februari Remisstiden avslutas
Kvartal 2 Regeringen fattar beslut om planen 2022-2033

Innehållet följer väl infrastrukturpropositionens innehåll, bland annat att nuvarande plan skall fullföljas.

När det gäller nya stambanor betonas att de tre namngivna sträckorna, för vår del, Lund-Hässleholm och Ostlänken, att de skall bidra till stadsutveckling och bostadsbyggande. Detta är enligt min mening ett ställningstagande för centrala stationslägen.

Det fastställs en ram på 107 miljarder kronor för dessa tre projekt fram till 2033. Det borde räcka till etapp 1 på Ostlänken , Järna – Norrköping samt Lund-Hässleholm och en bra bit av Göteborg-Borås.. Vad som händer för övrigt är mycket osäkert.

Ny teknik för järnvägsbyggande nämns liksom behovet att mycket starkare kostnadskontroll.

Detta pekar på möjligheten att bygga Lund-Hässleholm på en kortare tid och för att använda ny teknik som leder till en bättre kostnadskontroll.


Klicka på bilden för att läsa direktiven