Vår nya studie för sträckan Hässleholm-Älmhult som en förlängning av utbyggnaden Lund-Hässleholm har påbörjats. Arbetet utförs av Patrik Sterky, Kreera.