Stambanan.com har tagit fram ett förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan för 2022-2033.

Det planeras stora satsningar på Södra stambanan genom utbyggnader av fler spår på Ostlänken och Lund-Hässleholm. Färdigställandet av dessa satsningar och effekterna för tågtrafiken visar sig inte förrän efter planperioden 2033.

Behovet av insatser för att öka kapaciteten innan dess är stor. Enligt Öresundsbron kommer Fehmarn Bältförbindelsen,när den blir klar 2029, att öka godstrafiken på tåg med 40 %, Detta kommer att innebära ökade kapacitetsproblem på Södra stambanan,särskilt delen mellan Lund och Hässleholm.

Vi föreslår därför att dessa förslag till prioriterade satsningar på Södra stambanan skall ingå i den kommande planen.


Klicka på bilden för att läsa broschyren