Sträckan Lund – Hässleholm på Södra stambanan skall enligt regeringens beslut, byggas ut med två nya spår som nästa del efter Ostlänken för en ny stambana.

Klicka på på bilden för läsa broschyren.