Regeringen har beslutat starta en process för en ny infrastrukturplan som skall gälla från 2022

Inriktningsunderlaget för den ny infraplanen skall redovisas den 30/10 och efter remiss redovisas till regeringen den 29 januari 2021. Förslaget skall redovisa utfallet för +/- 20% jämfört med ramen för nu gällande plan.


Klicka på bilden för att läsa mer