Regeringen begärt att Trafikverket skall ta fram ett uppdaterat underlag för en ny stambana. En första delredovisning skall ske den 31 augusti 2020 och slutredovisning den 28/2 2021. Den ekonomiska ramen är fastställd till 205 mdr. kr. för hela projektet.


Klicka på bilden för att läsa mer

Trafikverkets första delredovisning från den 31 augusti visar att kostnaden beräknas översiktligt till 230-260 mdr kr och att hårda prioriteringar för stationslösningar och teknikval krävs för att minska kostnaderna.


Klicka på bilden för att läsa mer

De kommande förslagen får stora effekter på Södra stambanan.