Region Skåne och berörda kommuner har gemensamt beslutat att göra en genomlysning av förslag till att bygga ut två nya spår mellan Lund och Hässleholm som följer befintlig infrastruktur. Utgångspunkten är de utredningar Trafikverket gjort och som kritiserats i kommunerna yttrande. Nya infallsvinklar behövs som kan föra järnvägssatsningen framåt.

Bland annat så skall man pröva en utbyggnad av ny stambana som följer Södra stambanans stråk för att minimera effekter av intrång i nya områden.

Arbetet skall redovisas under hösten.

Stambanan.com är positiv till den påbörjade studien.

Stambanan.coms inställning är att utbyggnaden behöver göras i snabbare takt än som gäller i nuvarande plan. När Fehmarn bältförbindelsen öppnar 229 så förväntas godstrafiken öka med  upp emot 40%.