stambanan.com har ett stort intresse för en bra lösning av den nya banan Lund-Hässlholm som kompletterar den befintliga sträckningen för att öka kapaciteten för mer tågtrafik. I januari 2029 kommer trafiken från den nya Fehmarnbält förbindelsen att öka belastningen på Södra stambanan. Vi säger att centrala stationslägen i Lund och Hässleholm är en förutsättning ör att bygga den nya sträckningen.


Klicka på bilden för att läsa remisssvar

 

Skanska har tagit fram förslag på industriell byggteknik för attt bygga nya järnvägsbanor

Skanska har studerat sträckan Lund-Hässleholm för en utbyggnad av den nya sträckningen med modern teknik för en snabbare utbyggnad. Förslaget minskar intrånget då det byggs på pelare vilket också underlättar för centrala stationslösningar.

Klicka på bilden för att läsa rapport


Klicka på bilden för att läsa DN-artikel

 

Trafikverket har lämnat en rapport till regeringen för utbyggnaden av nya stambanor

I rapporten studeras 4 olika utbyggnadsalternativ för en jämförelse med det ursprungliga förslaget. Konstateras att det krävs stora systemförändringar för att kunna sänka kostnaderna till 205 miljarder kr. För ursprungsalternativet har kostnaderna ökat med 50 miljarder till 295 +/- 50 miljarder. Inget av alternativen förordas.

 

Medlemsmötet för stambanan.com

Kommer att äga rum den 16 april kl. 10 som ett digitalt möte.