Crister Fritzen menar att Malmö-Stockholm har störst potential för ökat tågresande. ” Här finns mer att vinna än på sträckan Göteborg-Stockholm”

Sydsvenskan 21 mars