Stambanan.coms nya studie av nuläget och behov för Södra stambanan


Klicka bilden för att läsa studien

Kapacitetsbeläggningen är mycket hög, 80 – 100%, på sträckan Lund –Hässleholm – Älmhult och vidare mot Alvesta.

Södra stambanan är Sveriges mest trafikerade godsstråk. Södra stambanan står för 80% av godstrafiken mot Skåne/kontinenten. Prognoserna pekar på att Södra stambanan växer mest i Sverige.

Stora satsningar sker även på persontrafiken på Södra stambanan. SJ kommer att få nya tåg under 2026 och regionerna planerar för utökad trafik.
Stor ökning av fjärrtrafik, regionaltrafik och godstrafik samtidigt som kapaciteten är ansträngd redan idag skapar en alvarlig flaskhals på både nationell och regional nivå.

Sverige måste matcha den utbyggnad som sker mellan Hamburg och Köpenhamn.

Slutsatsen i rapporten är:
1. Fullfölj nationell plan och bygg ut två nya spår Lund-Hässleholm
2. Bygg nya förbigångsspår på sträckan Hässleholm-Alvesta