Den 9 maj träffade vi valda delar av Riksdagens Trafikutskott på inbjudan av ordförande Jens Holm.
Från stambanan.com deltog ordförande Lena Wallentheim, Göran Svärd och Sven Landelius.

Vi redovisade förslag till en snabbare utbyggnad av de två stora objekt, Lund-Hässleholm och Linköping-Stockholm, som är beslutade i den nationella planen 2028-2029 och som har stor påverkan på Södra stambanan. Förutsättningar och möjligheter till en snabbare utbyggnad redovisades och diskuterades.

Trafikutskottet visade ett mycket positivt intresse till frågeställningen och efterfrågade ett mer konkret förslag från stambanan.com baserat på dagens redovisningen.

Ett konkret förslag håller på att utarbetas och efter beredning i ledninggruppen kommer det att skickas över till Trafikutskottet.