Trafikverket överlämnade den 30 augusti sitt förslag till åtgärdsplan till regeringen. Remisstiden pågår till den 30 november.