Lund–Hässleholm – Sveriges viktigaste höghastighetsetapp

Ny broschyr från stambanan.com som samlar argumenten för utbyggnaden av denna bandelen.

 

Klicka på på bilden för läsa broschyren.

2017-05-29T19:17:54+00:00