Klicka bild ovan för att läsa artikeln.

Nu har Trafikverket beslutat att börja bygga delen Järna – Norrköping som den första etappen av Ostlänken

Vår senior konsult Erik Söderberg,Linköping har sammanstället följande underlag för Ostlänken.

Klicka bild ovan för att läsa underlaget.