Klicka bilden för att se remissyttrande

Så ser utvecklingen ut på Södra stambanan

Klicka bilden för att förstora

Stambanan.coms förslag

– En snabbare utbyggnad av Lund-Hässleholm behövs för att klara ka- pacitetsbristen. Belastningen på Södra stambanan ökar redan om några år med fler fjärrtåg och med godståg. Pendeltågen riskerar att trängas ut.

-Utnyttja ny industriell teknik för att bygga Lund-Hässleholm. Det kortar byggtiden och minskar kostnaderna.

-Bygg ut Hässleholm-Kristianstad och Växjö Alvesta enligt medfinasn- sieringsavtalen mellan Trafikverket och regionerna/kommunerna. Mer än 25 % medfinansieras. Hässleholm och Alvesta är viktiga knutpunk- ter på Södra stambanan som annars blir flaskhalsar som minskar ef- fekten av utbyggnaden Lund-Hässleholm.