About stambanan.com

This author has not yet filled in any details.
So far stambanan.com has created 29 blog entries.

Ny rapport ”Malmö – Stockholm Sveriges viktigaste järnväg”

Järnvägen mellan Malmö och Stockholm har mer än 50% av all tågtrafik i Sverige. Intäkterna på banan uppgår till mer än 11 miljarder per år.
I rapporten visar vi på den snabbt växande kapacitetsbristen och konsekvenserna i form av förseningar i gods- och persontrafiken. Särskilt akut är kapacitetsbristen i Skåne. Slutsatsen är att sträckan Malmö- Stockholm måste förstärkas i närtid.
Rapporten är ett underlag i vårt fortsatta arbete för att visa på förslag till lösningar med nya dubbelspår på de mest utsatta delarna och ökad kapacitets på befintliga sträckor av god kvalité, som Hässleholm- Nässjö.

Ny rapport ”Malmö – Stockholm Sveriges viktigaste järnväg” 2017-05-29T19:48:25+00:00

Alvesta stationsombyggnad. Ny rapport från stambanan.com

Alvesta station har en central placering i det svenska järnvägsnätet och fungerar som en nod för anslutningstrafiken till Södra stambanan. Kapacitetsmässigt är betlastningen hög och korsningen med Kust till kustbanan skapar begränsningar i form av korsande tågvägar. Dagens utformning av vad gäller antalet plattformsspår, plattformslängder och anslutningen till Kust till kustbanan gör det svårt att få till en effektiv persontrafik.

Den här rapporten studerar förslag till lösningar för de brister som dagens utformning utgör.

Alvesta stationsombyggnad. Ny rapport från stambanan.com 2017-05-29T19:51:40+00:00

Medlemsmöte i Alvesta 11 mars 2016

På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

 

Juliana Pyron,Trafikverket redovisade Trafikverkets pågående arvet för bland annat Sverigeförhandlingen.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Kommunchef Bengt Arne Persson, Hässleholms kommun redovisade pågående arbete i kommunen.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Utvecklingsstrateg Anders Rosén, Tranås kommun redovisade kommunens arbete.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Projektledare Stina Nilsson, Region Skåne redovisade regionens pågående arbete.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Utveckling av Alvesta stationsområde

– Patrik Sterky, Kreera redovisade förslaget till utveckling av Alvesta stationsområde

Klicka på bilden för att se redovisningen

 

Medlemsmöte i Alvesta 11 mars 2016 2017-05-29T19:58:45+00:00

Ny rapport från stambanan.com

Den tidigare rapporten om anslutande linjer har nu kompletterats med trafikförslag för höghastighetståg och regionala snabbtåg för att fullt ut visa effekterna av nya stationer och ny trafik på den nya stambanan.

Ny rapport från stambanan.com 2017-05-29T20:06:54+00:00

Stambanan.com medverkade på Transportforum 12-13 januari 2016 Linköping

Många deltagare som vanligt,mer än 1600 anmälda!

stambanan.coms monter var välbesökt och vi fick tillfälle
att diskutera och informera med många intresserade deltagare.

Infrastrukturminister Anna Johansson inledde Transportforum.

Det var mer än fullsatt på Sverigeförhandlarnas inledande seminarier.

Vi fick också möjlighet att träffa Sverigeförhandlarna direkt.
Bildspelet som vi visade
Stambanan.com medverkade på Transportforum 12-13 januari 2016 Linköping 2017-05-29T20:12:13+00:00