About stambanan.com

This author has not yet filled in any details.
So far stambanan.com has created 29 blog entries.

SJ vill köra till Stockholm nästan lika fort som flyget. /Sydsvenskan 17 maj

Sydsvenskan 17 maj

SJ skall köpa nya tåg och vill köra mer trafik och snabbare trafik mellan Malmö och Stockholm. ” En dröm är att Malmö på sikt hamnar tre timmar från Stockholm,två timmar från Göteborg och två-tre timmar från Hamburg när Fehmarn- Bält förbindelsen står klar. Det gör Öresundsregionen högintressant för oss på SJ” säger Crister Fritzson VD.
klicka på bilden för att läsa

SJ vill köra till Stockholm nästan lika fort som flyget. /Sydsvenskan 17 maj 2017-06-20T13:04:50+00:00

Malmö-Stockholm / En effektiv etapputbyggnad juni 2017

Med regeringens nya förutsättningar,
-utbyggnad i den takt ekonomin tillåter,
-etappvis utbyggnad,
-bästa möjliga effekt erhålls för respektive delsträcka

visar vi på möjligheterna till en effektiv etapputbyggnad med
-Ostlänken,
-Lund-Hässleholm och
-Linköping -Tranås

etapperna ger bra samhällsekonomisk resultat och en restid på 3 timmar Malmö – Stockholm utan uppehåll kan uppnås.

Malmö-Stockholm / En effektiv etapputbyggnad juni 2017 2017-06-20T13:08:15+00:00

Medlemsmöte i Alvesta 31 mars 2017

På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

 

Göran Svärd lämnade en inledande redovisning med hänsyn till Regeringens beslut om direktiven för åtgärdsplanen,med besked att nästa etapp i utbyggnaden av ny stambanan är Lund-Hässleholm.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Peter Uneklint Trafikverket redovisade det aktuella läger för projektet ” en ny generation järnväg”.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Göran Svärd och Robert Olesen, Region Kronoberg redovisade arbetet med Regionsamverkan syd mellan 6 regioner. Aktuellt är listan med prioriterade objekt som regionerna beslutat om.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Patrik Sterky redovisade samhällsekonomiska beräkningar och kostnader för Lund-Hässleholm och Linköping-Gripenberg.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Medlemsmöte i Alvesta 31 mars 2017 2017-06-21T13:59:55+00:00

Medlemsmöte i Hässleholm 28 oktober 2016

På medlemsmötet presenterades följande redovisningar

 

Per Corshammar redovisade vår rapport  ”Södra stambanan/Malmö – Stockholm   Sveriges viktigaste järnväg”.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Patrik Sterky, Kreera redovisade vår rapport ”Utvecklingsplan Södra stambanan/Malmö-Stockholm under 3:00″.

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Regionchef Lennart Andersson, Trafikverket redovisade pågående insatser för Södra stambanan samt det påbörjade arbetet efter förslaget till infrastrukturplan 2018-2029..

Klicka på på bilden för att se redovisningen.

Medlemsmöte i Hässleholm 28 oktober 2016 2017-05-29T19:44:16+00:00

Ny rapport ”Utvecklingsplan Södra stambanan- Malmö-Stockholm under 3:00”

Södra stambanan är Sveriges viktigaste järnväg med mer än 50% av all tågtrafik.Kapacitetsproblemen är stora men också varierande längs banan. Åtgärder behövs i närtid för att avlastat de mest belastade delarna. Södra stambanan kan inte vänta upp till 30 år på att en helt ny stambana byggs.

I nationell plan 2014-2025 finns följande objekt som bör fullföljas

-höghastighetsbana Stockholm-Linköping(Ostlänken)
-4 spår Malmö -Lund

För att förbättra kapaciteten och skapa attraktiva restider bör följande åtgärder prioriteras,

1- Lund Hässleholm ,nytt dubbelspår för 320 km/h,10-13 miljarder kr.

2- hastighetshöjning till 200 km/h på befintlig järnväg Nässjö – Hässleholm,ingår i redan finansierade projekt

3-Linköping – Aneby,nytt dubbelspår för 320 km/h,20-28 miljarder kr

Dessa utbyggnader skapar god kapacitet för person- och godstrafiken samt en restid under 3:00 mellan Malmö och Stockholm.

Ny rapport ”Utvecklingsplan Södra stambanan- Malmö-Stockholm under 3:00” 2017-05-29T19:46:40+00:00